O škole

jejímž mottem je ZUŠlechťování

Od 1. 1. 2017 nese škola název Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace, aby tak do názvu zahrnula specifikaci, která ji činí jedinečnou v celém systému uměleckého školství v republice – 43 varhanních žáků nenajdete pod jednou školní střechou – ani střední ani vysokou.

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Předchozích 24 let byla spojena s názvem Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno. Škola byla původně zřízena Biskupstvím brněnským a v době od 1. 7. 1991 do 1. 2. 1993 nesla název „Varhanická škola“. Vznikla na základě potřeby výchovy chrámových varhaníků a zpěváků. Navázala na tradici původní Varhanické školy založené roku 1881 Jednotou pro zvelebení církevní hudby na Moravě, jejímž ředitelem byl Leoš Janáček. Janáčkova Varhanická škola sídlila ve stejných místech jako současná ZUŠ varhanická.

Žáci varhan kromě koncertní varhanní literatury studují Varhanní doprovod kancionálu, seznámí se se základy improvizace, harmonie, dirigování, sbormistrovství, liturgiky a gregoriánského chorálu. Na konci studia absolventi hry na varhany vykonávají církevní zkoušku, která zaručuje jejich kvalifikovanost pro působení při liturgických obřadech.

Hlavním cílem je vychovávat žáky k lásce k hudbě a tím je zušlechťovat. Kromě výuky varhan vzděláváme žáky od útlého věku v sólovém a sborovém zpěvu, ve hře na klavír, housle a ve hře na flétnu. Do výuky přijímáme nejen žáky, kteří již mají určité znalosti, ale také úplné začátečníky.

Varhanním žákům umožňujeme cvičit na nástrojích v prostorách školy.

Základní umělecká škola varhanická každoročně organizuje Společný varhanní koncert ZUŠ města Brna.

Žáci se s velkými úspěchy účastní mnoha soutěží (viz. úspěchy žáků), vystupují s profesionálními tělesy či získávají angažmá v divadelních souborech. Jako chrámoví varhaníci působí nejen napříč brněnskou diecézí, ale také na různých místech republiky.

Řada našich žáků byla přijata na konzervatoř či JAMU, někteří z nich se k nám vracejí jako pedagogové.