Termíny volitelných předmětů
|

Termíny povinně volitelných předmětů ve škol. roce 2019/2020 Hra na varhany: Improvizace a) úterý 17:00 b) středa 17:45, Nauka pro varhaníky středa 17:00   Sólový zpěv: Vokální soubor a) pondělí 16:10 b) pondělí 17:00 c) středa 16:10, HN dle rozpisu … Číst dále…

Plán akcí 2018/2019
|

Třídní koncerty listopad – leden (termíny budou upřesněny na nástěnkách školy) Předvánoční koncert v sále Konventu Milosrdných bratří 13. 12. 2018 v 18:00 vystoupení sólistů a sboru v katedrále na Petrově 6. 1. 2019 v 10:30 přijímací zkušky žáků ke … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ
|

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…