Fotky a video ze slavnostního koncertu 13. 6. 2019
|

  Video ze slavnostního koncertu 13. 6. 2019

C. Bechstein Europe
|

V rámci Evropského sociálního fondu Šablony II, který čerpá naše škola od září 2018, odjelo ve středu 19. 6. 2019 30 účastníků naší školy včetně rodičů a pedagogů návštívit Pianocentrum firmy C. Bechstein Europe v Hradci Králové, která vyrábí klavíry … Číst dále…

Světlo za Lidice
|

Školní sbor Vox gaudens byl vybrán jako reprezentant Jihomoravského kraje na celostátní přehlídku dětských sborů Světlo za Lidice. Emotivního a nezapometulného zážitku se v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnilo 27 dětí v čele s paní sbormistryní MgA. Janou Suchomelovou.   … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ
|

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…