Plán akcí 2018/2019
|

Třídní koncerty listopad – leden (termíny budou upřesněny na nástěnkách školy) Předvánoční koncert v sále Konventu Milosrdných bratří 13. 12. 2018 v 18:00 vystoupení sólistů a sboru v katedrále na Petrově 6. 1. 2019 v 10:30 přijímací zkušky žáků ke … Číst dále…

Koncertní křídlo pod stromeček, fotky ze stěhování
|

Díky mimořádné dotaci našeho zřizovatele, Jihomoravského kraje, a velkorysým dárcům z Nového Města na Moravě a z Kameniček, dostala naše školy „pod stromeček“ koncertní křídlo. Vítězným dodavatelem se stala firma Machart PIANA s nástrojem Yamaha C5X PE. Fotografie ze stěhování … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ
|

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…