C. Bechstein Europe
|

V rámci Evropského sociálního fondu Šablony II, který čerpá naše škola od září 2018, odjelo ve středu 19. 6. 2019 30 účastníků naší školy včetně rodičů a pedagogů návštívit Pianocentrum firmy C. Bechstein Europe v Hradci Králové, která vyrábí klavíry … Číst dále…

Světlo za Lidice
|

Školní sbor Vox gaudens byl vybrán jako reprezentant Jihomoravského kraje na celostátní přehlídku dětských sborů Světlo za Lidice. Emotivního a nezapometulného zážitku se v sobotu 15. 6. 2019 zúčastnilo 27 dětí v čele s paní sbormistryní MgA. Janou Suchomelovou.   … Číst dále…

Termíny volitelných předmětů
|

Termíny povinně volitelných předmětů ve škol. roce 2019/2020 Hra na varhany: Improvizace a) úterý 17:00 b) středa 17:45, Nauka pro varhaníky středa 17:00   Sólový zpěv: Vokální soubor a) pondělí 16:10 b) pondělí 17:00 c) středa 16:10, HN dle rozpisu … Číst dále…

Realizace projektu ZUŠlechťujeme ZUŠ
|

Od září 2018 do konce srpna 2020 naše škola realizuje projekt „Zušlechťujeme ZUŠ“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008741, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. … Číst dále…