Milí rodiče a přátelé školy,
spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno byl zapsán v červnu 2017.
Za krátké období svého působení mohl díky prostředkům, které jste někteří z Vás spolku věnovali, přispět žákům školy na:
1) startovné 15 žákům, kteří se účastnili soutěže MŠMT v sólovém zpěvu
2) pronájem sálu Konventu Milosrdných bratří na koncert 14. června 2018
3) dárky pro 20 absolventů školy
Dovolujeme si Vás požádat i v tomto školním roce o spolupráci a finanční podporu aktivit školy, na které bychom rádi přispěli:
1) pronájem sálu Konventu Milosrdných bratří na Vánoční koncert 13. 12. 2018 a na Závěrečný koncert 13. 6. 2019
2) startovné školnímu sboru, který se zúčastní soutěže MŠMT
3) dárky pro 22 absolventů školy
4) zakoupení nových školních lavic a židlí do třídy hudební nauky

 

Doporučená výše příspěvku je 100 Kč za dítě nebo 150 za rodinu, děkujeme.
Na požádání rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru pro spolek Tutti ke snížení základu daně.
Váš dobrovolný finanční příspěvek můžete předat třídnímu učiteli Vašeho dítěte nebo odeslat na účet spolku 2801312249/2010 (Fio banka). Budeme Vám vděčni za každý, i sebemenší dar.

Děkujeme za ochotu, za Vaše finanční příspěvky a dary.

Za spolek Tutti a jeho výbor:
Mgr. Hana Grombiříková, předsedkyně spolku
Markéta Šmerdová, člen výboru
Mgr. Zuzana Loziášová, člen výboru za pedagogický sbor

 

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz

IČ: 06222871

sídlo: Smetanova 14, 602 00 Brno