Milí rodiče a přátelé školy,

s radostí Vám oznamujeme, že díky ochotě a nasazení zakládajících členů byl zapsán spolek Tutti – spolek rodičů a přátel ZUŠ varhanické Brno

Účelem spolku je podpora činnosti a rozvoje školy.

V okresním kole soutěže MŠMT v sólovém zpěvu (1. a 2. 3. 2018) přispěl spolek 10 žákům, kteří reprezentovali školu. Jejich skvělé výsledky najdete v sekci úspěchy našich žáků.

V nejbližším období bychom rádi přispěli především na pronájem Křišťálového sálu radnice letošním absolventům (19. 4. 2018) a na pronájem Konventu Milosrdných bratří (14. 6. 2018), kde se bude konat  závěrečný koncert žáků školy. Rádi bychom přispěli rovněž na drobné dárky pro absolventy.

Svoje dary pro spolek Tutti můžete zaslat na účet spolku 2801312249/2010, nebo předat prostřednictvím třídních učitelů. Budeme vděčni za každý, i sebemenší dar.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši případnou spolupráci.

e-mailová adresa: tutti@zusvarhanicka.cz